Activiteiten

Tijdelijk geen wissel expositie

Zaterdag 29 juni was de laatste dag van de expositie "Groeten uit Benthuizen" velen van u hebben deze tentoonstelling bezocht en we mochten leuke reacties ontvangen.
De komende maanden zal er geen nieuwe exposite zijn i.v.m. de renovatie van onze expositie ruimte, de nieuwe ledverlichting en ledspots zijn al gerealiseerd, deze week worden de 'oude vitrine's' verwijderd, dan zullen er nog verschillende timmer en verfwerkzaamheden verricht worden, daarna wordt de nieuwe vloer gelegd en in augustus komen de nieuwe vitrine's.
Op zaterdag 14 sept.(monumentendag) zal de vernieuwde ruimte geopend worden met een nieuwe expositie. Op diezelfde dag besteden we ook aandacht aan het feit dat 25 jaar geleden onze oudheidkamer geopend werd.
Over de activiteiten daarvoor hoort u t.z.t. van ons.


Winkel van Sinkel
Tijdens de zomervakantie zal de Winkel van Sinkel in de maand augustus op de woensdagmiddagen gesloten zijn. 

School met de Bijbel

Het Dorpsoverleg Benthuizen heeft recentelijk met medewerking van de Historische Kring Benthuizen een voorstel ingediend om het gebouw, waarin de School met de Bijbel gevestigd is, aan te wijzen als gemeentelijk monument. Na realisering van de Brede school komt het gebouw vrij, waarvan het oorspronkelijke ontwerp een ‘Halschool’ betreft. Het voorstel is in de vergadering van de Erfgoedcommissie van 6 december 2017 behandeld.
De Erfgoedcommissie heeft een positief advies uitgebracht. Vervolgens hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn dit voorstel overgenomen op dinsdag 29 januari 2018.
Het Dorpsoverleg Benthuizen zal verder onderzoeken wat de toekomstmogelijkheden zouden kunnen zijn van dit pand als eenmaal de Brede school is gerealiseerd.

school

Behoud bijzonder schoolgebouw Benthuizen stap dichterbij!

Groene Hart Koerier van Woensdag 5 december 2018

Samenwerking Habeko en Allcura Thuiszorg
Bij een bezoek aan de school van onder andere de Alphense wethouder Han de Jager, kwam het behoud van het bijzondere schoolgebouw in hartje Benthuizen weer een stap dichterbij.
Over ruim tweeëneenhalf jaar verhuist de School met de Bijbel in Benthuizen naar de Brede school op een nieuwe locatie in het dorp. Daarmee komt het markante schoolgebouw uit 1951 vrij. Met de indeling en de centrale ligging in het dorp leent de school zich goed voor bijvoorbeeld een woonzorgvorm. Woningcorporatie Habeko wonen en Allcura Thuiszorg uit Benthuizen willen samen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor dit gemeentelijk monument aan de Graaf van Bloisstraat. Zij tekenden woensdag 28 november 2018 een intentieovereenkomst in de directeurskamer van de school.

Nieuw thuis voor ouderen
Op dit moment zijn er geen voorzieningen in Benthuizen die chronisch zieken met meervoudige lichamelijke problemen een beschutte woonvorm bieden. De samenwerking tussen Habeko wonen en Allcura Thuiszorg kan hierin verandering brengen. Martin Bogerd, directeur-bestuurder van Habeko: “Samen met Allcura onderzoeken we wat er mogelijk is voor dit gebouw. Voor ons staat voorop dat we het gemeentelijk monument graag een permanente functie willen geven en zo kunnen behouden voor het dorp.” Bianca van der Meer van Allcura Thuiszorg schat dat het pand na verbouwing plaats biedt aan 16 tot 24 bewoners. De gemeente ziet graag dat ieder dorp zorg en welzijn zoveel mogelijk centraal aanbiedt. Daarin kan de oude school in Benthuizen ook voorzien, door bijvoorbeeld andere zorgaanbieders op te nemen in het gebouw. Bianca benadrukt dat alle inwoners van Benthuizen gebruik kunnen maken van de zorg die hier wordt aangeboden. Zij tekende samen met Mark Gieben van Allcura Thuiszorg en Martin Bogerd de intentieovereenkomst. De volgende stap is een concreet bouw en financieel plan opstellen. Ook willen de partijen in gesprek met de gemeente om te kijken of ze op financiële steun kunnen rekenen.

Initiatief Dorpsoverleg Benthuizen
Ook aanwezig waren Wijnand Goudzwaard en Dick Dusoswa van Dorpsoverleg Benthuizen.
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft in januari het pand van de School met de Bijbel aangewezen als gemeentelijk monument. Dit op initiatief van het Dorpsoverleg Benthuizen met medewerking van de Historische kring Benthuizen. Het deskundigenrapport opgesteld door Herman Maas was hierbij doorslaggevend. Het Dorps overleg is positief over de voorgenomen samenwerking tussen Habeko wonen en Allcura Thuiszorg en ziet uit naar de plannen voor het bijzondere gebouw dat onlosmakelijk is verbonden met Benthuizen.