Activiteiten
Op zaterdag 15 december zullen de oudheidkamer en de Winkel van Sinkel helemaal in kerstsfeer ingericht zijn. Op zaterdag 22 december zal de traditionele Kerstinloop zijn. Vanaf 10.00 uur tot en met 17.00 uur zullen de Winkel van Sinkel en Oudheidkamer
“de Negen Turven” geopend zijn.
Een prachtige gelegenheid om onder het genot van een kopje koffie met wat lekkers weer eens een praatje te maken met (oude) bekenden. In de Winkel van Sinkel kunt U naast het bekende ouderwetse snoepgoed ook leuke Kerst presentjes kopen.
U bent van harte welkom.kerst 


Expositie in de Oudheidkamer.

Koffie een begrip in Nederland en Thee drinken is tegenwoordig heel populair.

Cappucino, koffie latte, espresso wie kent het niet en denk aan de vele soorten theezakjes! Al die soorten worden in allerlei kopjes, mokken en theeglazen gedronken.
Hoe we de koffie en thee 40, 50 jaar geleden, of nog langer geleden dronken is nu te zien in de tentoonstelling “Koffie en Theetijd uit vroegere jaren".

+

 


Zet alvast in uw agenda:

Vrijdagavond 11 januari is er weer de traditionele nieuwjaarsbijeenkomst in ' De Bron'.
Met een terugblik op het afgelopen jaar met 'Thomasvaer en Pieternel' en een powerpoint presentatie over het jaar 1973.

De busreis van 24 oktober:
naar het Oude Ambachten en Speelgoed Museum was een groot succes.

Wilt u het nog eens op uw gemak bekijken dan kan dat hier op onze siteEr zijn ook foto's gemaakt tijdens onze trip naar en het bezoek aan het Oude Ambachten en Speelgoed Museum, wilt u ze bekijken klik dan hier wij hebben er van genoten en tot ziens in de Oudheidkamer.

 


School met de Bijbel

Het Dorpsoverleg Benthuizen heeft recentelijk met medewerking van de Historische Kring Benthuizen een voorstel ingediend om het gebouw, waarin de School met de Bijbel gevestigd is, aan te wijzen als gemeentelijk monument. Na realisering van de Brede school komt het gebouw vrij, waarvan het oorspronkelijke ontwerp een ‘Halschool’ betreft. Het voorstel is in de vergadering van de Erfgoedcommissie van 6 december 2017 behandeld.
De Erfgoedcommissie heeft een positief advies uitgebracht. Vervolgens hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn dit voorstel overgenomen op dinsdag 29 januari 2018.
Het Dorpsoverleg Benthuizen zal verder onderzoeken wat de toekomstmogelijkheden zouden kunnen zijn van dit pand als eenmaal de Brede school is gerealiseerd.

school

Behoud bijzonder schoolgebouw Benthuizen stap dichterbij!

Groene Hart Koerier van Woensdag 5 december 2018

Samenwerking Habeko en Allcura Thuiszorg
Bij een bezoek aan de school van onder andere de Alphense wethouder Han de Jager, kwam het behoud van het bijzondere schoolgebouw in hartje Benthuizen weer een stap dichterbij.
Over ruim tweeëneenhalf jaar verhuist de School met de Bijbel in Benthuizen naar de Brede school op een nieuwe locatie in het dorp. Daarmee komt het markante schoolgebouw uit 1951 vrij. Met de indeling en de centrale ligging in het dorp leent de school zich goed voor bijvoorbeeld een woonzorgvorm. Woningcorporatie Habeko wonen en Allcura Thuiszorg uit Benthuizen willen samen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor dit gemeentelijk monument aan de Graaf van Bloisstraat. Zij tekenden woensdag 28 november 2018 een intentieovereenkomst in de directeurskamer van de school.

Nieuw thuis voor ouderen
Op dit moment zijn er geen voorzieningen in Benthuizen die chronisch zieken met meervoudige lichamelijke problemen een beschutte woonvorm bieden. De samenwerking tussen Habeko wonen en Allcura Thuiszorg kan hierin verandering brengen. Martin Bogerd, directeur-bestuurder van Habeko: “Samen met Allcura onderzoeken we wat er mogelijk is voor dit gebouw. Voor ons staat voorop dat we het gemeentelijk monument graag een permanente functie willen geven en zo kunnen behouden voor het dorp.” Bianca van der Meer van Allcura Thuiszorg schat dat het pand na verbouwing plaats biedt aan 16 tot 24 bewoners. De gemeente ziet graag dat ieder dorp zorg en welzijn zoveel mogelijk centraal aanbiedt. Daarin kan de oude school in Benthuizen ook voorzien, door bijvoorbeeld andere zorgaanbieders op te nemen in het gebouw. Bianca benadrukt dat alle inwoners van Benthuizen gebruik kunnen maken van de zorg die hier wordt aangeboden. Zij tekende samen met Mark Gieben van Allcura Thuiszorg en Martin Bogerd de intentieovereenkomst. De volgende stap is een concreet bouw en financieel plan opstellen. Ook willen de partijen in gesprek met de gemeente om te kijken of ze op financiële steun kunnen rekenen.

Initiatief Dorpsoverleg Benthuizen
Ook aanwezig waren Wijnand Goudzwaard en Dick Dusoswa van Dorpsoverleg Benthuizen.
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft in januari het pand van de School met de Bijbel aangewezen als gemeentelijk monument. Dit op initiatief van het Dorpsoverleg Benthuizen met medewerking van de Historische kring Benthuizen. Het deskundigenrapport opgesteld door Herman Maas was hierbij doorslaggevend. Het Dorps overleg is positief over de voorgenomen samenwerking tussen Habeko wonen en Allcura Thuiszorg en ziet uit naar de plannen voor het bijzondere gebouw dat onlosmakelijk is verbonden met Benthuizen.