Activiteitenexpositie-27

'Groeten uit Benthuizen'

Vandaag de dag versturen we elkaar doorlopend berichten. Via Whatsapp, Twitter of bijvoorbeeld Facebook. In de decennia rond 1900 bestonden deze moderne communicatiemiddelen uiteraard nog niet. Toen was het gebruikelijk elkaar ansichtkaarten te sturen.

In de loop van de jaren negentig van de 19e eeuw begon de ansichtkaart vooral in Duitsland aan een grote opmars, omdat ze veel werden verzameld. Bij de oorspronkelijke ansichtkaarten was de hele achterkant gereserveerd voor de adressering. Men noemt deze kaarten voorlopers. Tot 1905 mocht in Nederland de achterkant van een ansichtbriefkaart alleen gebruikt worden om naam, adres en woonplaats op te schrijven. Het verzonden bericht bestond dus uit weinig meer dan de afbeelding, want het was niet toegestaan om iets op de voorkant te schrijven. Dit had te maken met de lage frankeerwaarde. Het verzenden van kaarten met een bericht was veel duurder.

Kort hierna begonnen andere landen met het introduceren van een gedeelde achterkant. Bij deze kaarten is de achterzijde in tweeën gedeeld: de rechterhelft is bestemd voor het adres, dat op voorgedrukte lijntjes kan worden geschreven, en links is ruimte voor een bericht. Zo kon de zegetocht van de ansichtkaart als communicatiemiddel beginnen. De voorzijde werd nu exclusief bestemd voor het beeld.

Sinds de opkomst van digitale fotografie en internet zijn toeristische ansichtkaarten op hun retour. Men kan al tijdens de vakantie vanuit een internetcafé vakantiefoto's en beschrijvingen van de vakantie via e-mail naar familie en vrienden sturen of deze op een vakantieblog plaatsen. De behoefte om een ansichtkaart te versturen is hierdoor verminderd.

Niemand die het op dit moment nog verwacht, een echte kaart in de bus. En daarom is het extra speciaal. Naar wie je de kaart ook stuurt, en wat je er ook op schrijft, alleen al het feit dat je de moeite hebt genomen om een kaart te kopen en te versturen, daarmee scoor je punten. Hoe klein ook het gebaar, het is de ultieme verrassing.

De expositie is iedere zaterdagmiddag van half twee tot vijf uur gratis te bezoeken in onze oudheidkamer ‘De Negen Turven’, Dorpsstraat 139, Benthuizen.

 
De busreis van 24 oktober:
naar het Oude Ambachten en Speelgoed Museum was een groot succes.

Wilt u het nog eens op uw gemak bekijken dan kan dat hier op onze siteEr zijn ook foto's gemaakt tijdens onze trip naar en het bezoek aan het Oude Ambachten en Speelgoed Museum, wilt u ze bekijken klik dan hier wij hebben er van genoten en tot ziens in de Oudheidkamer.

 


School met de Bijbel

Het Dorpsoverleg Benthuizen heeft recentelijk met medewerking van de Historische Kring Benthuizen een voorstel ingediend om het gebouw, waarin de School met de Bijbel gevestigd is, aan te wijzen als gemeentelijk monument. Na realisering van de Brede school komt het gebouw vrij, waarvan het oorspronkelijke ontwerp een ‘Halschool’ betreft. Het voorstel is in de vergadering van de Erfgoedcommissie van 6 december 2017 behandeld.
De Erfgoedcommissie heeft een positief advies uitgebracht. Vervolgens hebben burgemeester en wethouders van de gemeente Alphen aan den Rijn dit voorstel overgenomen op dinsdag 29 januari 2018.
Het Dorpsoverleg Benthuizen zal verder onderzoeken wat de toekomstmogelijkheden zouden kunnen zijn van dit pand als eenmaal de Brede school is gerealiseerd.

school

Behoud bijzonder schoolgebouw Benthuizen stap dichterbij!

Groene Hart Koerier van Woensdag 5 december 2018

Samenwerking Habeko en Allcura Thuiszorg
Bij een bezoek aan de school van onder andere de Alphense wethouder Han de Jager, kwam het behoud van het bijzondere schoolgebouw in hartje Benthuizen weer een stap dichterbij.
Over ruim tweeëneenhalf jaar verhuist de School met de Bijbel in Benthuizen naar de Brede school op een nieuwe locatie in het dorp. Daarmee komt het markante schoolgebouw uit 1951 vrij. Met de indeling en de centrale ligging in het dorp leent de school zich goed voor bijvoorbeeld een woonzorgvorm. Woningcorporatie Habeko wonen en Allcura Thuiszorg uit Benthuizen willen samen onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor dit gemeentelijk monument aan de Graaf van Bloisstraat. Zij tekenden woensdag 28 november 2018 een intentieovereenkomst in de directeurskamer van de school.

Nieuw thuis voor ouderen
Op dit moment zijn er geen voorzieningen in Benthuizen die chronisch zieken met meervoudige lichamelijke problemen een beschutte woonvorm bieden. De samenwerking tussen Habeko wonen en Allcura Thuiszorg kan hierin verandering brengen. Martin Bogerd, directeur-bestuurder van Habeko: “Samen met Allcura onderzoeken we wat er mogelijk is voor dit gebouw. Voor ons staat voorop dat we het gemeentelijk monument graag een permanente functie willen geven en zo kunnen behouden voor het dorp.” Bianca van der Meer van Allcura Thuiszorg schat dat het pand na verbouwing plaats biedt aan 16 tot 24 bewoners. De gemeente ziet graag dat ieder dorp zorg en welzijn zoveel mogelijk centraal aanbiedt. Daarin kan de oude school in Benthuizen ook voorzien, door bijvoorbeeld andere zorgaanbieders op te nemen in het gebouw. Bianca benadrukt dat alle inwoners van Benthuizen gebruik kunnen maken van de zorg die hier wordt aangeboden. Zij tekende samen met Mark Gieben van Allcura Thuiszorg en Martin Bogerd de intentieovereenkomst. De volgende stap is een concreet bouw en financieel plan opstellen. Ook willen de partijen in gesprek met de gemeente om te kijken of ze op financiële steun kunnen rekenen.

Initiatief Dorpsoverleg Benthuizen
Ook aanwezig waren Wijnand Goudzwaard en Dick Dusoswa van Dorpsoverleg Benthuizen.
De gemeente Alphen aan den Rijn heeft in januari het pand van de School met de Bijbel aangewezen als gemeentelijk monument. Dit op initiatief van het Dorpsoverleg Benthuizen met medewerking van de Historische kring Benthuizen. Het deskundigenrapport opgesteld door Herman Maas was hierbij doorslaggevend. Het Dorps overleg is positief over de voorgenomen samenwerking tussen Habeko wonen en Allcura Thuiszorg en ziet uit naar de plannen voor het bijzondere gebouw dat onlosmakelijk is verbonden met Benthuizen.